خرید رینگ آفرود

دسته بندی ها: رینگ, رینگ های آلومینیومی, لاستیک آفرود

خرید رینگ آفرود

رینگ اسپرت آفرود 997 سایز 15 مناسب پاترول رونیز پیکاپ سرانزا لندکروز 2f سیمرغ مزدا 1600 مزدا 2000 جیپ ویلیز جیپ کاام جیپ شهناز جیپ رنگید تویوتا hilux می باشد.

قیمت1،450،000 تومان
مشخصات فنی
قطر رینگ : 15 اینچ
عرض رینگ : 8 اینچ
تعداد جای پیچ : 5 عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : 120 میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : 30- میلی متر

 

 

خرید رینگ آفرود

رینگ اسپرت آفرود 531 سایز 15 مناسب پاترول رونیز پیکاپ سرانزا لندکروز 2f سیمرغ مزدا 1600 مزدا 2000 جیپ ویلیز جیپ کاام جیپ شهناز جیپ رنگید تویوتا hilux می باشد.
مشخصات فنی
قطر رینگ : 15 اینچ
عرض رینگ : 8 / 10 اینچ
تعداد جای پیچ : 6 / 5 عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : 139.7 میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : 0 / 44- میلی متر

 

 

رینگ اسپرت آفرود 615 سایز 15 مناسب پاترول رونیز پیکاپ سرانزا لندکروز 2f سیمرغ مزدا 1600 مزدا 2000 جیپ ویلیز جیپ کاام جیپ شهناز جیپ رنگید تویوتا hilux می باشد.

قیمت1،050،000 تومان
مشخصات فنی
قطر رینگ : 15 اینچ
عرض رینگ : 10 اینچ
تعداد جای پیچ : 6 عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : 139.7 میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : 44- میلی متر

 

 

رینگ اسپرت آفرود LG 12 سایز 15 مناسب پاترول رونیز پیکاپ سرانزا لندکروز 2f سیمرغ مزدا 1600 مزدا 2000 جیپ ویلیز جیپ کاام جیپ شهناز جیپ رنگید تویوتا hilux می باشد.

قیمت 1،050،000 تومان
مشخصات فنی
قطر رینگ : 15 اینچ
عرض رینگ : 8  اینچ
تعداد جای پیچ : 6  عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : 139.7 میلی مترخرید رینگ آفرود

 

 

رینگ اسپرت آفرود 472 سایز 15 مناسب پاترول رونیز پیکاپ سرانزا لندکروز 2f سیمرغ مزدا 1600 مزدا 2000 جیپ ویلیز جیپ کاام جیپ شهناز جیپ رنگید تویوتا hilux می باشد.
مشخصات فنی
قطر رینگ : 15 اینچ
عرض رینگ : 10 اینچ
تعداد جای پیچ : 6 عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : 139 میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : 44- میلی متر

 

 

 

رینگ اسپرت آفرود LG20 سایز 15 مناسب پاترول رونیز پیکاپ سرانزا لندکروز 2f سیمرغ مزدا 1600 مزدا 2000 جیپ ویلیز جیپ کاام جیپ شهناز جیپ رنگید تویوتا hilux می باشد.

قیمت 1،050،000 تومان
مشخصات فنی
قطر رینگ : 15 اینچ
عرض رینگ : 10 اینچ
تعداد جای پیچ : 6 عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : 139 میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : 44- میلی متر

 

 

 

رینگ اسپرت آفرود 472 سایز 15 مناسب پاترول رونیز پیکاپ سرانزا لندکروز 2f سیمرغ مزدا 1600 مزدا 2000 جیپ ویلیز جیپ کاام جیپ شهناز جیپ رنگید تویوتا hilux می باشد.
مشخصات فنی
قطر رینگ : 15 اینچ
عرض رینگ : 10 / 12 اینچ
تعداد جای پیچ : 6 عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : 139 میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : 44- / 72- میلی متر

 

 

رینگ اسپرت آفرود 633 سایز 15 مناسب رینگ پاترول می باشد.

قیمت 1،050،000 تومان
مشخصات فنی
قطر رینگ : 15 اینچ
عرض رینگ : 7 اینچ
تعداد جای پیچ : 6 عدد
فاصله جای پیچ از مرکز رینگ : 139.7 میلی متر
فاصله بین وسط رینگ تا محلی که رینگ پیچ می شود : 0  میلی متر