نقش عوامل مختلف بر عمر لاستیک

دسته بندی ها: تایر, خرید لاستیک, دانستنی در مورد لاستیک

نقش عوامل مختلف بر عمر لاستیک

افزایش قیمت لاستیک طبیعی (natural rubber) که بیش از ۶۰ درصد ساختار تایر را تشکیل میدهد، باعث شده است که قیمت تایرهای ماشین های سنگین جاده ای (commercial truck tires)  در سال ۹۶، افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کنند. لاستیک طبیعی، معروف به لاستیک هندی یک پلیمر طبیعی است که خاصیت کشسانی دارد. استفاده از لاستیک طبیعی در ساختار تایر، دمای تایر در حال حرکت را به میزان قابل توجهی پایین آورده و عمر تایر را افزایش می دهد. به این دلیل، اخیرا، میزان استفاده از لاستیک طبیعی در ساختار تایر نسبت به لاستیک مصنوعی (synthetic rubber) ارجحیت پیدا کرده است.

نقش عوامل مختلف بر عمر لاستیک
نقش عوامل مختلف بر عمر لاستیک

گرما دشمن تایر

گرما، دشمن شماره یک تایر می باشد که تاثیر منفی بر روی عمر تایر در حال حرکت، سوخت مصرفی و استهلاک اجزای ماشین متصل به تایر دارد. تایرهای داخلی باربرهای سنگین (passenger tires)، به طور عمده از لاستیک مصنوعی ساخته شده اند، چون گرمای تولید شده در سطح این تایرها به درجه ی بحرانی نمی رسد.

جرم تایرهای داخلی باربرهای سنگین به میزان قابل توجهی کمتر از وزن تایرهای بیرونی می باشند که باید قادر به حمل بار با وزن ۴۰۰۰ کیلوگرم باشند. هر ناوگان باربرهای سنگین، باید برای ۱۸ چزخ به اندازه ۴۰ میلیون تومان هزینه ی خرید و تعمیر و نگهداری تایرها کند. بنابراین مدیر ناوگان، باید برنامه ی مدیریت خرید و تعمیر و نگهداری تایرها را جدی بگیرد.

رانندگان آموزش‌دیده مطلع‌ترند

مالکان کامیون ها می‌باید زمان و هزینه کافی جهت آموزش رانندگان صرف کنند، این مهم نقش اصلی را در تعیین عمر تایر ایفاء می‌نماید. تحقیقات یک مطالعه در چند سال گذشته نشان داده است که تاثیر تجربه ی راننده بر عمر تایر بسیار زیاد خواهد بود. به عنوان مثال، از ۱۰ راننده خواسته شد که بر روی باربرهای سنگین که مشخصات یکسان دارند، به مدت ۳۰ روز کار کنند. بار این ماشین ها، به طور یکسان انتخاب شده بود.

تجربه رانندگی با عمر مفید تایر رابطه مسقیم دارد

در نهایت، دیده شد که راننده ای که بیش از ۴۰ سال سابقه ی رانندگی داشت، توانست طول عمر تایرها را تا ۳۵ درصد افزایش دهد نسبت به راننده ای که تنها ۲۵ سال داشت.  این آزمایش نشان داد که ارتباط مستقیم بین تجربه ی رانندگی و عمر مفید تایر وجود دارد. راننده ی جوان، تمایل زیادی برای رانندگی پر خطر دارد همچون دورهای تیزتر و ترمزهای تیز تر. همچنین میزان میانگین سرعت وسیله ی نقلیه بیش از حد معمول است.

نتیجه ی این آزمایشات مشخص است: رانندگانی که آموزش دیده اند درباره ی هزینه ی تایرها و اینکه چگونه مهارت رانندگی میتواند بر روی عمر تایر تاثیر بگذارد، میتوانند مسیر طولانی تری را بپیمایند که به نفع هزینه ی تمام شده ی ناوگان حمل و نقل می باشد. تعمیر و نگهداری مناسب فشار تایر، باعث افزایش طول عمر تایر، و مصرف بهینه ی سوخت میشود. زمانی که تایرها عاج مناسب داشته باشند، فرسودگی به حداقل می رسد و تایر به اندازه حد اکثر خود عمر میکنند. توجه داشته باشید که فشار تایر بر اساس بار سنگین می باشد نه بر اساس میانگین بار.

نقش عوامل مختلف بر عمر لاستیک
نقش عوامل مختلف بر عمر لاستیک

فشار تایر بر اساس بار سنگین می‌باشد

بسیاری از شرکت های حمل و نقلی، فشار بار متفاوتی را براساس نوع باربر و محل تایر توصیه میکنند. الزامات فشار باد تایر مناسب به راننده کمک میکند که در فواصل مناسب باد تایرها را چک کند و با توصیه ی آن شرکت ها مقایسه کند. راننده همچنین باید رابطه ی دما و فشار باد تایر را در نظر داشته باشد. یک قانون ساده این است که فشار یک تایر با فشار باد ۱۰۰ PSI در دمای اتاق، به اندازه ۱۵ درصد افزایش می یابد بعد از ۲۰ دقیقه رانندگی در اتوبان.

هر ۱۰ درجه‌ی فارنهایت برابر با ۲ PSI است. یک تایر در  ۷۰ درجه فارنهایت و ۱۰۰ PSI، به فشار ۱۰۶ PSI می رسد زمانی که دما به ۱۰۰ درجه فارنهایت می رسد. در زمستان و دمای ۰ درجه فارنهایت، همان تایر به ۸۶ PSI می رسد. در طراحی تایرها، این طیف تغییرات محیطی مد نظر قرار گرفته شده است.

رانندگان همچنین باید به ارتفاع عاج های تایرها دقت کافی داشته باشند. نابرابری در سطح ارتفاع عاج ها می تواند نشانه ی بر هم خوردگی تراز (alignment) ماشین باشد. قیمت تایرها رو به افزایش است و مالکان کامیون ها نیاز به یک برنامه ی مدون جهت مدیریت خریداری و تعمیر و نگهداری تایر دارند. می توان با تشویق رانندگان به رانندگی مناسب، طول عمر تایرها را افزایش داد، که می تواند تاثیر مستقیم در سودآوردی کل مجموعه داشته باشد.