دسته: بررسی یکپارچگی آج

دسته بندی ها: بررسی یکپارچگی آج, دانستنی در مورد لاستیک
خطرات ناشی از استفاده لاستیک هایی با عمق آج های متفاوت در هنگام خرید لاستیک بهترین حالت آن است که تمام لاستیک‌های خودروی خود را در یک زمان تعویض کنید. استفاده از [...]