علامت های رنگی روی دیواره لاستیک

دسته بندی ها: دانستنی در مورد لاستیک

شاید شما هم نقاط رنگی به شکل دایره و در رنگهای قرمز و زرد بر روی دیواره لاستیک ها دیده اید .

در اینجا به بررسی مفهوم این علامات میپردازیم.

این علائم ، راهنمایی هایی به منظور دستیابی راحتتر به توازن وزنی (بالانس) در هنگام تعویض لاستیک میباشد.

بر روی سبک ترین قسمت لاستیک علامت زرد رنگ نقش بسته که توصیه می شود در هنگام نصب لاستیک بر روی رینگ این علامت زرد رنگ با سنگین ترین نقطه رینگ که معمولا قسمت والف میباشد ، تطبیق شود.

علامت های رنگی روی دیواره لاستیک
علامت های رنگی روی دیواره لاستیک

علامت قرمز رنگ دومین راه حل به منظور دستیابی راحت تر به توازن وزنی بهتر میباشد و این موقعی است که بر روی رینگ نیز مشابه این علامت درج شده باشد.

در این شرایط توصیه میشود در هنگام نصب لاستیک بر روی رینگ علامت روی رینگ و علامت قرمز رنگ روی دیواره جلوی هم باشند.

البته شایان ذکر است این تطبیق نمیتواند دلیلی برای عدم انجام عملیات بالانس توسط دستگاههای دیجیتالی – کامپیوتری – روکار -و… باشد و برای  دستیابی به توازن وزنی (بالانس) دقیق میبایست حتما لاستیک ها توسط دستگاه های دقیق بالانس شوند.

علامت های رنگی روی دیواره لاستیک