برچسب: قالب فلاپ

دسته بندی ها: قالب
قالب فلاپ پلاستیکی و لاستیکی فلاپ چیست؟ فلاپ قطعه ای است که جهت محافظت از آسیب رساندن رینگ به تیوب داخل رینگ خودرو قرار میگیرد. این قطعه بیشتر در رینگ خودروهای بزرگ [...]