برچسب: عمر لاستیک

دسته بندی ها: تایر, دانستنی در مورد لاستیک, راهنمای تنظیم باد و فشار
میزان فشار باد تایر خودرو اکثرا باد خودروها را طبق دستور کمپانی سازنده و همچنین تجربه متخصصان روی 30 تا 32 psi تنظیم میباشد. در صورت مسافرت و حمل بار زیاد 1 الا 2 psi به [...]