خطرات ناشی از استفاده لاستیک هایی با عمق آج های متفاوت

دسته بندی ها: بررسی یکپارچگی آج, دانستنی در مورد لاستیک

خطرات ناشی از استفاده لاستیک هایی با عمق آج های متفاوت

در هنگام خرید لاستیک بهترین حالت آن است که تمام لاستیک‌های خودروی خود را در یک زمان تعویض کنید. استفاده از لاستیک‌هایی که دارای طراحی آج و همچنین عمق آج برابری با یکدیگر هستند، اصطکاک در تعادل و کنترل شما را افزایش می‌دهند.

اما در صورتی که فقط یک جفت از لاستیک‌ های خودروی خود را عوض می‌کنید، باید لاستیک‌ های جدید را بر روی محور عقب نصب کرده و لاستیک‌ هایی که تا حدود خورده‌ شده‌اند را در جلوی خودرو نصب کنید.

این کار به این سبب است که احتمال از دست دادن کنترل خودرو توسط راننده، زمانی که بر روی جاده‌های خیس سُر می‌خورد، کم شود.

 لاستیک هایی با عمق آج های متفاوت

زمانی که خودرو در جاده‌های پوشیده از آب باران یا آب‌های راکد قرار می‌گیرد، احتمال سُرخوردن بر روی آب وجود دارد.

در صورتی که آب نتواند از طریق الگوی آج‌های لاستیک ، جریان پیدا نماید آن‌گاه بر روی آج‌ها بلند می‌شود و تماس لاستیک با جاده از دست می‌رود.

لاستیک‌ هایی که دارای عمق آج کمتری هستند، نسبت به لاستیک‌های دیگری که عمق آج در آن‌ها بیشتر است، در آب‌های سطحی‌تر و در سرعت‌های پایین‌تر هم با احتمال بیشتری بر روی آب سُر می‌خورند.

اینکه اول لاستیک‌ های جلو سُر بخورند یا لاستیک‌ های عقب، در وضعیت خودرو متفاوت خواهد بود.

سُرخوردن لاستیک‌های جلو باعث کم‌فرمانی (آندر استیر یا کم‌فرمانی زمانی بوجود می‌آید که با پیچاندن فرمان جلوی خودرو دچار لغزش بشود.) بیشتر می‌شوند و این، حالتی است که در آن، خودرو به سمت جلو رانده می‌شود.

در این حالت، بیشتر راننده‌ها به صورت ناخودآگاه پای خود را از روی پدال گاز برمیدارند و همین امر باعث کم‌فرمانی خودرو برای کاهش سرعت می‌شود و باعث می‌شود تا لاستیک‌های جلو، دوباره اصطکاک خود را به دست آورند.

سُرخوردن لاستیک‌های عقب باعث بیش‌فرمانی میشود(اور استیر یا بیش‌فرمانی به زمانی می‌گویند که در هنگام پیچیدن قسمت عقب خودرو دچار لغزش بشود، یا به‌عبارتی بیش‌فرمانی به معنای پیچیدن خودرو در سر پیچ، بیش از انتظار راننده است؛ درحالی‌که او تمایل دارد فرمان را ثابت نگه دارد) و در این شرایط، پایداری خودرو کاهش پیدا می‌نماید.

اگر سُر خوردن لاستیک‌های عقب باعث شود تا خودرو دچار بیش‌فرمانی بشود، رها کردن پدال گاز باز هم باعث کاهش بیشتر پایداری خودرو شده و همین مسأله باعث می‌شود تا عقب خودرو بلغزد، ویراژ بدهد یا بچرخد.

 لاستیک هایی با عمق آج های متفاوت

کنترل کم‌فرمانی برای رانندگان آسان‌تر است؛ و این در حالی است که خنثی‌کردن بیش‌فرمانی به مراتب دشوارتر است. بهتر آن است که مقداری از عدم کنترل در جلو فدا شود تا این‌که بخواهیم کنترل در عقب خودرو را از دست بدهیم.

در صورتی که قصد دارید تا فقط یک جفت لاستیک را تعویض کنید و نمی‌خواهید که هر چهار چرخ را عوض کنید، اطمینان حاصل نمایید که لاستیک‌های جدید دارای اندازه‌ی درست بوده و از نظر گروه عملکردی نیز با لاستیک‌های فعلی سازگاری داشته باشند. در این حالت نیز جفت لاستیک جدید را بر روی محور عقب سوار کنید.

 

نکته: موارد بیان‌ شده را برای تمامی خودروها، اعم از خودروهایی که قدرت بر روی لاستیک جلو، عقب یا هر چهار چرخ منتقل می‌شود، اعمال نمایید. در برخی از خودروهایی که قدرت بر روی هر چهار چرخ آن‌ها قرار دارد، لازم است تا عمق آج لاستیک‌ها نیز با هم همخوانی داشته باشند، تا آسیبی به خط رانش وارد نشود.

در صورتی که عمق آج لاستیک‌ها صرفاً اندکی با هم تفاوت داشته باشند (تا 32/2 اینچ)، در این صورت استفاده‌ی همزمان از آن‌ها مجاز بوده و امکان چرخیدن آن‌ها با یکدیگر وجود دارد.