تاریخ تولید لاستیک

دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده

تاریخ تولید لاستیک

چگونگی تشخیص لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انباری

تشخیص لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انبار شده در اغلب مواقع از دغدغه های مصرف کنندگان است. در ادامه مطلب به چگونگی تشخیص زمان تولید لاستیک خواهیم پرداخت.

photo 2017 09 23 00 42 12

تشخیص لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انبار شده در اغلب مواقع از دغدغه‌های اصلی مصرف کنندگان است چراکه استفاده از این لاستیک‌های انبار شده با توجه به شرایط آب و هوای گرم و جاده‌های پر دست انداز، رعایت نکردن سرعت مطمئنه  همچنین تکمیل ظرفیت کامل خودرو توسط افراد خانواده و … به خصوص در جاده‌های کشور و در مسافت‌های طولانی می‌تواند حوادث ناگواری را در پی داشته باشد.

گفتنی است استفاده از لاستیک‌هایی که از زمان تولیدشان چندین سال می گذرد، توصیه نمی شود. البته این مورد بیشتر در مورد لاستیک‌های خارجی دیده می شود که به دلایل متعددی نظیر توقیف محموله‌های قاچاق، عدم فروش در یک کشور به دلایل مختلف و انتقال آنها به یک کشور ثالث و یا لاستیک‌هایی که در یک سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته که توسط تولید کنندگان به کشورهای جهان سوم قاچاق می‌گردند. متاسفانه در کشور ما تعداد بی‌شماری لاستیک خارجی وجود دارد که از تاریخ تولیدشان بیش از 5 سال نیز می‌گذرد. و به علت نبود صداقت این مورد به خریدار اطلاع داده نمی‌شود.

در اصل لاستیک‌های انباری با لاستیک تازه تولید شده هیچگونه تفاوت ظاهری ندارند و تشخیص زمان تولید لاستیک تنها توسط تاریخ مندرج بر روی لاستیک قابل تشخیص است. که البته تاریخ مندرج بر روی لاستیک‌ها به نحوی است که مصرف کننده به راحتی قادر به تشخیص آن نخواهد بود.

نحوه صحیح خواندن تاریخ درج شده بر روی لاستیک

 

در واقع در جداره بیرونی لاستیک‌ها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولید لاستیک است. این عدد 4 رقمی بر مبنای سال تولید و هفته زمان تولید درج شده است. دو رقم اول تعداد هفته و دو رقم آخر سال تولید را نشان می‌دهد.

برای مثال همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید، عدد 4 رقم 1612 بیانگر این است که این لاستیک در هفته شانزدهم سال2012 تولید شده است. همچنین در صورتی که عدد درج شده بر روی لاستیک 3 رقمی باشد، بدین معناست که تولید لاستیک قبل از سال 2000 بوده است.