آفست رینگ چیست؟

دسته بندی ها: تایر, رینگ, قالب

وقتی از نیمرخ به تایر و رینگ همانطور که زیر ماشین است نگاه میکنیم، میتوانیم با یک خط فرضی آن را به دو نیم تقسیم کنیم.به فاصله ی این خط فرضی تا محلی که رینگ روی خودرو نصب میشود آفست رینگ میگوییم.

سه حالت آفست وجود دارد:

 

1.آفست صفر :

یعنی حالتی که در آن فاصله هر دو قسمت چپ و راست خط فرضی برابر است.

 

آفست رینگ چیست؟
آفست رینگ چیست؟

 

2.آفست مثبت :

اگر این دو قسمت بالایی و پایینی از خط فرضی ما بیرون زده باشد آفست مثبت است.

این حالت معمولا روی محور جلو در خودروهای دیفرانسیل جلو مورد استفاده قرار میگیرد.اما به تازگی این نوع رینگ بر روی خودروهایی با دفرانسیل عقب نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

 

آفست رینگ چیست؟
آفست رینگ چیست؟

 

3.آفست منفی:

اگر قسمت بالایی و پایینی تو رفتگی داشت و به سمت داخل بود آفست منفی است.برای مثال لاستیک کامیونها معمولا آفست منفی دارد.

 

اگر آفست چرخ مناسب نباشد ممکن است اشکالاتی در تعادل و کیفیت رانندگی خودرو به وجود بیاید.زمانی که میخواهید عرض رینگ خودروی خود را تغییر دهید باید به آفست رینگ خود نیز توجه داشته باشید. در صورتی که مایلید آفست رینگ جدید همانند قبلی باقی بماند باید با توجه به خط فرضی نسبت اندازه ی رینگ از دو طرف برابر باشد.